Z dziejów Towarzystwa Milośnikow Buska-Zdroju

Inicjatywa powołania do życia Towarzystwa Miłośników Buska zrodziła się w burzliwym roku 1981.

Inicjatorzy pomysłu, wśród których należy wymienić przede wszystkim Kazimierza Kucharskiego, Edwarda Henczla, Henryka Kuzę, Tadeusza Berdaka i Franciszka Rusaka, mieli na celu powołanie regionalnej organizacji apolitycznej, skupiającej ludzi, którym leży na sercu dobro i rozwój miasta.

Towarzystwo zostało zarejestrowane w Urzędzie Miasta i Gminy 24 sierpnia 1981 roku.

Stan wojenny przeszkodził zwołaniu zebrania ogólnego.

Sytuacja nie sprzyjała rozwojowi regionalnych towarzystw.

Prace TMB ograniczyły się do sporadycznych spotkań grupy inicjatywnej, w czasie których zredagowano program i określono zadania na przyszłość.

Po zniesieniu stanu wojennego można było dopiero zwołać zebranie i powołać władze towarzystwa.

Pierwszym prezesem TMB został Kazimierz Kucharski i wiceprezesem Franciszek Rusak.

Zaakceptowano plan pracy oraz utworzono sekcje: uzdrowiskową, kulturalno-historyczną, gospodarczą i sportową.

Mimo swej legalności, towarzystwo nie cieszyło się zaufaniem tzw. czynników oficjalnych, które wyraźnie nie życzyły sobie, aby wchodzić w ich kompetencje.

Plany rozwoju miasta i uzdrowiska rodziły się gdzie indziej, więc wszelkie sugestie idące z TMB traktowano jako próbę złamania monopolu na rację i decydowanie.

Takie podejście do sprawy pozwoliło rozwinąć się zaledwie jednej sekcji, czyli kulturalno-historycznej.

Pozostałe nie zanotowały większych osiągnięć, mimo powtarzanych prób.

Aby nagłośnić istnienie TMB, zorganizowano w końcu stycznia 1984 roku spotkanie z prasą lokalną i centralną.

Tam TMB przedstawiło plan pracy i poprosiło mass media aby umożliwiły mu zaistnienie na swych łamach.

Spektakularnym sukcesem było zorganizowanie we wrześniu 1984 roku sesji naukowej, poświęconej dziejom Buska.

Bogaty materiał sesyjny został wydany w druku zwartym w postaci „Kwartalnika Kieleckiego Towarzystwa Naukowego" nr 3/47 w 1985 r.

Jest to jak dotąd najobszerniejszy materiał dotyczący dziejów Buska.

Ideą towarzystwa było zebranie materiałów do wydania monografii Buska, które za trzy lata miało obchodzić swe 700-lecie nadania mu praw miejskich.

Zbliżający się jubileusz Buska zaktywizował także TMB, które włączyło się w prace Komitetu Organizacyjnego.

Było współorganizatorem kolejnej sesji naukowej na temat: Tradycje walki o wyzwolenie narodowe i społeczne – odbytej w maju 1987 roku. Sukcesy TMB w dziedzinie kulturalno-historycznej spowodowały przeorientowanie planu pracy.

W kolejnych wyborach prezesem wybrany został Franciszek Rusak, historyk-regionalista i publicysta.

Od początku swej działalności TMB borykało się przede wszystkim z problemem braku funduszy, zważywszy, że nie istniało wtedy pojęcie sponsoringu.

W tym celu towarzystwo powołało do życia Fundację Busko-Zdrój.

Działalność fundacji nadzorował z ramienia TMB były prezes Kazimierz Kucharski.

Zgromadzone na koncie fundacji pieniądze wspomagały między innymi inicjatywy TMB, które dążyły do powołania do życia własnego wydawnictwa.

Szczęśliwie nawiązało współpracę z Biblioteką Miejską, z którą udało się wydać kilkanaście numerów kwartalnika „Buskie Źródła", gdzie zamieszczano artykuły o mieście, jego historii oraz problematyce współczesnej.

W 1994 roku członkowie TMB postanowili wziąć udział w wyborach samorządowych.

Widocznie społeczeństwo Buska pozytywnie oceniło pracę TMB, skoro gremialnie poparło jego listę wyborczą.

TMB wprowadziło do rady miejskiej najwięcej radnych.

Z inicjatywy towarzystwa dokonano bądź zmian, bądź nadanie nazw nowym ulicom, min. ul. R. Dmowskiego, os. Piłsudskiego, os. Leszka Czarnego i inne.

W kolejnych wyborach prezesem TMB został Leszek Gadawski, który przewodniczy pracom zarządu do dziś.

Towarzystwo wstąpiło w nową fazę działalności.

Ostatnie lata zaowocowały znaczącymi osiągnięciami kulturalnymi, wydawniczymi i ekonomicznymi.

Dzięki sponsorom pozyskanym do współpracy, wszyscy członkowie posiadają legitymacje oraz srebrne znaczki zaprojektowane przez buskiego artystę Bogdana Ptaka.

Zarząd postanowił również honorować osoby promujące nasze miasto i uzdrowisko znaczkami złotymi i srebrnymi.

Sukcesem TMB są doroczne kwesty przeprowadzane w dniu Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Busku z przeznaczeniem na odnowę grobów zasłużonych busczan oraz odnowę zabytków cmentarnych i sakralnych.

Ze składek kwestarskich wzniesiono pamiątkowy obelisk doktorowi L. Byrkowskiemu – znanemu buskiemu lekarzowi i fundatorowi willi „Polonia" na cele społeczne.

Zrekonstruowano grób burmistrza Gałdzińskiego, który z przerwami tę funkcję sprawował do 1939 roku.

Odnowiono płytę nagrobną A. Brzuchala-Sikorskiego – kapelmistrza orkiestry Legionów Piłsudskiego i założyciela orkiestry strażackiej w Busku.

TMB wsparło koszty zamontowania na kościele św. Leonarda instalacje przeciwpożarową i przeciwwłamaniową oraz odnowienie grobowca rodziny Rzewuskich, z których jeden, Feliks, był założycielem uzdrowiska w Busku.

W roku 2008 odnowiono historyczny kopiec na cmentarzu parafialnym.

TMB zainicjowało powstanie Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości im. Wojtka Bellona pt. „Szukam, szukania mi trzeba".

Towarzystwo wspomaga lub wydaje książki buskich autorów.

W 1999 wydało książkę A. Jędryczkowskiego „Moje peregrynacje z Wojtkiem Belonem", w 2003 pomogło wydać „Buskie legendy" F. Rusaka a w 2008 wspomogło wydanie pozycji L. Marcińca „Cmentarz parafialny w Busku-Zdroju".

Franciszek Rusak

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności