Przynależność administracyjna Buska na przestrzeni wieków

Dodane przez Tadeusz Ura, #tuesday2017611

Busko jako własność kościelna nie mogła przez lata sprawować funkcji państwowych.

Od chwili ustanowienia urzędów przyporządkowano go zrazu do kasztelanii a potem do powiatu wiślickiego, należącego do województwa sandomierskiego.

Ten stan utrzymał się do roku 1809, czyli do czasów Księstwa Warszawskiego.

Wówczas stolicę powiatu przeniesiono z Wiślicy do centralnie położonej Stopnicy.

Funkcje stołeczne województwa przejęły Kielce i Radom, choć nadal używano nazwy województwa sandomierskiego.

Po utworzeniu w 1815 r. Królestwa Polskiego, Busko nadal pozostało w powiecie stopnickim i w województwie krakowskim ze stolicą zrazu w Miechowie a potem w Kielcach.

W roku 1819 nastąpiła kasata zakonu norbertanek i Busko stało się miastem rządowym.

Po zmianie województw na gubernie, Busko od 1841 roku (zrezygnowano z nazwy województwa krakowskiego) znajdowało się w guberni kieleckiej aż do roku 1844.

Zlikwidowano następnie gubernię kielecką i połączono ją z gubernią radomską a całość nazwano gubernią radomską.

A zatem w latach 1844-1867 Busko znajdowało się w guberni radomskiej.

W 1867 powrócono do poprzedniego podziału i odtworzono gubernię kielecką.

Busko zatem w latach od 1867 do 1915 znajdowało się w guberni kieleckiej.

Po wyparciu Rosjan przez wojska austriackie w 1915 r. kielecki urząd gubernialny został przeniesiony w głąb Rosji, gdzie działał do roku 1917.

Tymczasem z guberni lubelskiej, kieleckiej, radomskiej, części piotrkowskiej i wydzielonej Jasnej Góry utworzono Generalne Gubernatorstwo w Lublinie pod okupacją austriacką.

Tak więc Busko w okresie I wojny światowej nadal należąc do powiatu stopnickiego, podlegało austriackim władzom okupacyjnym mieszczącym się w Lublinie.

Austriacy, którzy się dali we znaki rolniczej ludności powiatu stopnickiego, poczynili ważne kroki w stosunku do Buska.

W 1915 roku, przy zachowaniu nazwy „powiat stopnicki" przeniesiono starostwo ze Stopnicy do Buska.

W następnym, 1916 roku przywrócono Busku utracone w 1869 r. prawa miejskie oraz przyłączono do miasta dużą wieś Nadole.

Ten stan trwał przez całą II Rzeczpospolitą.

Czyli Busko znajdowało się w województwie kieleckim oraz powiecie stopnickim z siedzibą w Busku.

W 1939 okupanci niemieccy utworzyli powiat buski przyłączając doń część zlikwidowanego powiatu pińczowskiego.

Po wojnie przywrócono starą nomenklaturę, czyli Busko znów znalazło się w powiecie stopnickim nie tracąc lokalizacji urzędu starościańskiego.

Województwem nadal były Kielce, ale utraciły Zagłębie Dąbrowskie i powiat częstochowski.

23 lutego 1947 roku zniesiono powiat stopnicki, a na jego miejscu utworzono powiat buski.

Ten stan rzeczy utrzymał się do 1975 r., czyli do tzw. reformy gierkowskiej.

Zlikwidowano powiaty i utrzymano dwustopniowy podział administracyjny tzn. gminy i województwa.

Busko w latach 1975 – 1999 było miastem gminnym.

Zmieniły się też granice województwa.

W 1975 powstało 49 małych województw.

W 1999 utworzono 16 województw, choć w założeniu miało być 12 regionów.

Dziś Busko znajduje się w powiecie buskim i województwie świętokrzyskim.

Franciszek Rusak

')

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności

Array
(
)

Tag error : <ion: >

PHP error : syntax error, unexpected T_VARIABLE
in expression :
file : /home/realadmin/ftp/tmb.busko.pl/application/libraries/ftl/parser.php(327) : eval()'d code