Zebranie Zarządu Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju

Dodane przez Tadeusz Ura, 13 maj 2019

W dniu 13 maja 2019 r. od godziny 17.00 odbyło się kolejne miesięczne zebranie Zarządu Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju

WSPOMNIENIA PRZYJACIÓŁ !!!

https://www.facebook.com/uraczek/photos/a.413135728792992/413140128792552/?type=3&theater  

Regulamin Przeglądu Wierszy i Opowiadań.

W ramach tego projektu zostanie wydana publikacja pod nazwą „Ziemia Buska w poezji i prozie widziana oczami seniorów", zawierająca wiersze i opowiadania mieszkańców gminy Busko-Zdrój.

Będzie to unikatowy album iluminowany pracami artysty fotografika Piotra Kalety.

Projekt ma być inspiracją do ożywienia działalności kulturalnej buskich seniorów.

§ 1 Organizator Przeglądu:
1. Organizatorami Przeglądu Wierszy i Opowiadań zwanego dalej Przeglądem, są Towarzystwo Miłośników Buska-Zdroju, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku Zdroju oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku Zdroju.
2. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie Przeglądu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju.
3. Przegląd odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
§ 2 Założenia programowe:
1. Uczestnikami Przeglądu mogą być osoby 60+ , zameldowane lub zamieszkałe na terenie gminy Busko-Zdrój.
2. Wiersze i opowiadania będą przyjmowane do dnia 31.05.2019r. w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku Zdroju, pokój nr 7, os. Orła Białego 17, 28-100 Busko-Zdrój

Adres e-mail: mgbp@biblioteka.busko.pl  , Telefon: 41 3705162

3. Zarówno wiersze jak i opowiadania muszą dotyczyć przeszłości bądź teraźniejszości Ziemi Buskiej, jej tradycji, historii, kultury bądź innych aspektów życia.

4. Należy wybrać jedną z czterech niżej zapisanych opcji:
- jeden wiersz
- dwa wiersze
- jedno opowiadanie
- jeden wiersz i jedno opowiadanie

5. Wiersze nie mogą być dłuższe niż pięć zwrotek lub 20 wersów pisanych czcionką nr 14.

Opowiadanie nie może być dłuższe niż 2 strony formatu A4 pisanych czcionką nr 14.

6.Prace uczestników będą przyjmowane w wersji papierowej i elektronicznej.

Dopuszcza się przesłanie prac drogą e-mailową.

Każdy utwór w wersji papierowej, należy dostarczyć w jednym egzemplarzu umieszczonym w podpisanej imiennie kopercie.

7. O wyborze prac do publikacji zadecyduje jury.

8. Finał Przeglądu odbędzie się w październiku 2019 r. podczas uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

§ 3 Akceptacja regulaminu.

1. Uczestnik Przeglądu akceptuje jego warunki opisane w regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Zobowiązuje się również do podporządkowania się zaleceniom Organizatorów.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu Przeglądu należy do Organizatorów.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe uczestników Przeglądu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000).

2. Każda osoba zgłaszająca swój udział w Przeglądzie ma obowiązek podpisania zgody dowolnego wykorzystanie swoich prac przez organizatorów, a przede wszystkim na ich publikację.

3. Każda osoba zgłaszająca swój udział w Przeglądzie ma obowiązek podpisania zgody na wykorzystanie swojego wizerunku.

4. Regulamin Przeglądu jest dostępny na stronach internetowych Organizatorów, na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz znajduje się do wglądu w siedzibie biblioteki.

5. Ewa Marciniec - Dyrektor

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju, os. Orła Białego 17, 28-100 Busko-Zdrój,  NIP - 655-19-38-834, REGON - 260269427, tel. (41) 3705162 , tel. kom. 509981310

10. e-mail - mgbp@biblioteka.busko.pl dyrektor - e.marciniec@biblioteka.busko.pl

12. Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.biblioteka.busko.pl

13. Nasz profil na FB - http://on.fb.me/1aaGsPX

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności

Array
(
)

Tag error : <ion: >

PHP error : Undefined index: HTTP_REFERER
in expression :
file : /usr/home/realnetpl/domains/tmb.busko.pl/public_html/files/.thumbs/2015_06_galeria/.3b817509.ico(2) : runtime-created function(4) : eval()'d code(206) : eval()'d code