Zebranie Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju w dniu 25 Stycznia 2018r

Dodane przez Tadeusz Ura, 25 styczeń 2018

W dniu 25 stycznia 2018 r. od godziny 17.00 rozpoczęło się w Hotelu Pod Świerkiem w Busku-Zdroju zebranie  członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju na Noworocznym Spotkaniu.

 Porządek zebrania:

1/ Powitanie gości - Prezes TMB Leszek Gadawski

2/Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Buska - Zdroju za rok 2017 przedstawiła - wiceprezes TMB Alicja Bednarska.

3/Informację finansowe za rok 2017 przedstawił skarbnik stowarzyszenia Janusz Rozborski

4/ Propozycje Planu działania na rok 2018 przedstawił - wiceprezes TMB Tadeusz  Ura 

a/ Tadeusz Ura odczytał pismo z dnia 21.11.2017 r. zredagowane przez P. Stanisława Walaska i dziesięcioro innych osób w którym jako mieszkańcy Buska-Zdroju i absolwenci L.O. im. Tadeusza Kościuszki zwracają się z prośbą renowacji grobowca Stefana Moroza i Ireny Turzańskiej, którzy pracowali większość życia jako nauczyciele buskiego "ogólniaka". Szczegółowy opis tych wspaniałych ludzi znajduje się w dokumentacji TMB. 

5/ Dyskusja i wolne wnioski.

 

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Buska – Zdroju za 2017 r.

 

Zarząd Towarzystwa odbył w roku 2017 trzy posiedzenia, wypełniając w ten sposób wymóg statutowy.

W trakcie posiedzenia w dniu 16.05.2017  Prezes złożył sprawozdanie z merytorycznej działalności Zarządu w roku 2016, a Skarbnik przedstawił sprawozdanie finanse.

Oba sprawozdania zostały przez Zarząd przyjęte jednogłośnie.

Dokumentację finansową TMB prowadzi Biuro Rachunkowe „EFEKT", które sporządziło i przekazało w terminie wymaganym przepisami prawa bilans i zestawienie obrotów za 2017 r.

Przyjęto informację na temat realizacji prac na buskim cmentarzu za środki z kwesty w 2017 roku, oraz plan prac ze środków uzyskanych podczas kwesty w roku 2017.

Przyjęto do realizacji zgłoszoną propozycję wydzielenia na cmentarzu parafialnym specjalnego miejsca do składania pozostałości ze starych, zniszczonych nagrobków, które o ile ich ilość była znaczna mogłyby być w przyszłości przeniesione z zachowaniem stosownych procedur na cmentarz przy kościele Św. Leonarda.

Zarząd zadeklarował i udzielił wsparcia kol. F. Rusakowi w skierowaniu do sprzedaży książki Jego autorstwa pt. „Rok na cztery części podzielony".

Przedstawiciele Zarządu wzięli udział w uroczystości związanej z przejściem za emeryturę w-ce prezesa TMB kol. Alicji Bednarskiej.

Doprowadzono do oznakowania większości nasadzonych z inicjatywy Towarzystwa drzew ku uczczeniu osób mających zasługi na różnych polach a zarazem promujących Busko-Zdrój.

Stosowne tabliczki umieszczono na betonowych słupkach.

Pod patronatem TMB zrealizowano prace renowacyjne cmentarza żydowskiego w Busku-Zdroju. 

Być może dla wielu mieszkańców Buska-Zdroju to wydarzenie pozostało niezauważalne, niemniej jednak w ocenie moralnej było to wydarzenie ważne i wychowawcze, zwłaszcza dla młodzieży i dzieci, które wzięły udział w wieńczących go uroczystościach.

Chodzi o szacunek do miejsc, gdzie spoczywają zmarli i o pamięć tych wszystkich, którzy na tej ziemi mieszkali, bez względu na narodowość i wyznanie.

Cmentarz został ogrodzony i uporządkowany a nad zapomnianymi zmarłymi znów wybrzmiały słowa modlitwy.

Zarząd żywi nadzieję, że miejsce to będzie stworzy okazją do refleksji nad dawną historią i ludzkimi losami.

Zarząd podejmie działania i otoczony należną troską zapomniany i zaniedbanych cmentarz osób które zmarły podczas epidemii cholery, który znajduje się na zachodnich peryferiach naszego miasta.

W miesiącu lipcu dwie wybitne postacie, tj.:

-  wirtuoz skrzypiec Vadim Brodski, który od wielu lat jest uczestnikiem Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju i wielkim propagatorem muzyki, oraz naszego miasta i uzdrowiska, zasadził swoje drzewo tj. akację Frisia które jest drzewem będącym świadectwem naturalnego dziedzictwa kulturowego symbolizującym moc i energię inspirującą do tworzenia i nadał mu imię: "MARGHERITA",

-  dyrektor artystyczny Festiwalu Chopinowskiego, Maciej Piotrowski zasadził swoje drzewo i nadał mu imię: "BASIA", aby uczcić pamięć inicjatorki i wieloletniej dyrektorki Festiwalu prof. Barbary Hesse-Bukowskiej.

Ponadto Maciej Piotrowski uhonorowany został odznaką Srebrną TMB.

Tradycyjnie członkowie Zarządu TMB wzięli udziału w marszu „Różowej Wstążeczki” promującym badania mammograficzne,

Zapoczątkowano urządzenie lapidarium z tymczasową lokalizacją, a prowadzone będą pracę nad urządzeniem go w docelowym, godnym miejscu.

Rozpoczęto prace zmierzające do wykonanie w najbliższej przyszłości folderu-składanki, zawierającego zdjęcia wraz z opisami grobów na cmentarzu parafialnym wyremontowanych za środki uzyskane z kwest.

Przeprowadzono tradycyjną kwestę na cmentarzu parafialnym w Busku-Zdroju.

W ciągu dwóch dni kwesty przy zmiennej pogodzie członkowie Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju wraz z harcerzami z buskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego zebrali kwotę 15.400,30  złotych.

W roku 2017 wykonano renowację kolejnych grobowców:

1/ Michała z Bronikowa Bronikowskiego, Obywatela Ziemskiego urodzony w latach sierpień 1853r zasnął w Panu w Busku D. 21 listopada 1910 r, żył prawdą, pracą i poświęceniem.

Pokój wieczny racz mu dać Panie.

2/ Z Winczakiewiczów - Filomena Wrzesińska, zmarła 30 kwietnia 1912 r. w wieku lat 78.

3/ Przy pierwszej bramie głównej wejście od ulicy Langiewicza, wzdłuż muru cmentarnego został wykonany chodniczek na którym umieszczono porzucone na cmentarzu pomniki.

Buszczanie oraz odwiedzający groby na buskim Cmentarzu nie żałują pieniędzy na ratowanie zabytkowych nagrobków.

Słyszy się opinie, że Cmentarz Parafialny w Busku-Zdroju jest coraz ładniejszy.

Przedstawiciele Zarządu wzięli udział w spotkaniu działających na terenie gminy Busko-Zdrój stowarzyszeń z władzami miasta.

Spotkanie poświęcone było możliwościom pozyskania przez stowarzyszenia środków unijnych na realizację statutowych zadań. 

Towarzystwu Miłośników Buska Zdroju przedstawiono możliwość pozyskania środków na wydanie materiałów promujących ziemię buską, tj. albumu, folderu oraz zorganizowanie imprez promujących te wydawnictwa.

Na zebranie Zarządu zaproszeni zostali przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy, którzy zreferowali szczegóły proponowanych do podjęcia przez TMB działań.

Przedstawiono możliwości realizacji zadań o których mowa powyżej według następujących zasad:

- album zostałby wydany w nakładzie 1.000 sztuk za kwotę do 50.000 zł.,

- do dyspozycji Zarządu TMB zostanie przekazane 50 sztuk,

- zadanie zrealizowane zostanie do sierpnia 2018.

Folder wydany zostanie w poręcznym formacie i winien zawierać przede wszystkim praktyczne i przydatne z punktu widzenia kuracjuszy i turystów informacje.

Ilość sztuk które zostaną przekazane do dyspozycji Zarządu zostanie ustalone w terminie późniejszym.

Na wniosek Zarządu przed ostatecznym zatwierdzeniem i skierowaniem do druku, przedstawione zostaną Zarządowi proponowane treści folderu, celem ich zaopiniowania i przedstawienia ewentualnych propozycji ich uzupełnienia.

Po wydaniu albumu i folderu przewidziany jest w dniach 8-10.09.2018, trzech dniowy cykl działań i imprez promocyjnych, których zarys przedstawiła p. K. Kucharska-Pankiewicz.

W ich ramach przewidziane są m.in. następujące przedsięwzięcia:

-  wystawa starych buskich pocztówek,

-  warsztaty „Buskie drzewo genealogiczne”,

-  warsztaty w Galerii „Imosowa Pecyna”,

-  wystawa zdjęć w Hotelu „Bristol”, połączona z promocją albumu,

-  wyjazd pod sosnę na Wełczu,

-  piknik wędkarski i impreza na stawach i w „Jesionowym Dworku” w Budach,

-  impreza kończąca cykl działań promujących wydanie albumu i folderu przewidziana jest w „Olejarni Zagłoba”.

Zgłoszono przedstawicielom UM i G z prośbą o przekazanie władzom miasta następujące propozycje i wnioski:

-  należy zmonitorować teren przyległy do pomnika Leszka Czarnego, ze szczególnym uwzględnieniem wejścia na Byczą Górkę, które niestety pełni funkcję szaletu – problem wymaga pilnie szybkiego rozwiązania,

- należy wspólnie z władzami Miasta wypracować procedury realizacji i finansowania przedsięwzięć zgłaszanych przez TMB który zyskają akceptację Burmistrza i Rady Miejskiej Buska-Zdroju, w tym m.in.: pomnika-ławeczki Szymona Starkiewicza, pomnika „Królowa Jadwiga – pierwsza kuracjuszka Buska,

-  UM i G powinien rozważyć możliwość wydawania kwartalnika historyczno-kulturalnego / w nieodległej przeszłości wydawany był cieszący się dużą popularnością i zainteresowaniem kwartalnik „Wokół Okrąglaka” /,

Podjęto działania, zmierzające do pozyskania możliwości odbywania posiedzeń Zarządu oraz przechowywania dokumentacji w pomieszczeniu MGOPS przy ulicy Różanej.

Na bieżąco zamieszczane są informacje o działalności Zarządu na stronie internetowej oraz na facebooku.

Do niniejszego sprawozdania załączone jest, stanowiące jego integralną część, sprawozdanie finansowe z działalności Towarzystwa za rok 2017.

 

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności

Array
(
)

Tag error : <ion: >

PHP error : ini_set(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/usr/home/realnetpl/domains/tmb.busko.pl/public_html:/tmp:/usr/share:/usr/local/share/pear:/dev)
in expression :
file : /usr/home/realnetpl/domains/tmb.busko.pl/public_html/files/.thumbs/2017_02_24_diabetycy/.e86461b0.ico(2) : eval()'d code(624) : eval()'d code