Zebranie Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju

Dodane przez Tadeusz Ura, 24 kwiecień 2018

W dniu 23 kwietnia 2018 r. od godziny 17.00-20.00 odbyło się kolejne miesięczne zebranie Zarządu Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju.

Protokół z zebrania Zarządu TMB odbytego w dniu 22 kwietnia 2018r.

Zebranie otworzył Prezes TMB kol. Leszek Gadawski.

Na wstępie powitał członków Zarządu oraz zaproszoną, reprezentującą UMiG w Busku-Zdroju Panią Annę Makowska – kier. Referatu Promocji, która zreferowała postępy prac związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć TMB i Urzędu Miasta i Gminy Buska Zdroju w zakresie promocji: w Busku-Zdroju w dniach od 7 do 12 maja 2018 roku odbędzie się III edycji Międzynarodowej Wymiany Muzycznej, z udziałem młodzieży z miast partnerskich Buska-Zdroju: Chmielnika z Ukrainy, Steinheim  z Niemiec, Szigetszentmiklos z Węgier, której to imprezy TMB jest współorganizatorem.

Zwrócono się o wytypowanie członków Zarządu TMB którzy wezmą udział w imprezach objętych programem tego przedsięwzięcia.

Lista osób wytypowanych do udziału przedstawia się następująco:

6 maja  - niedziela, godz.19-ta, kolacja powitalna - Leszek Gadawski, Tadeusz Ura, Janusz Rozborski.

7 maja – poniedziałek, godz. 10-ta, wizyta Gości w UMiG Busko-Zdrój - Bogdan Ptak.

8 maja – wtorek, godz. 15-ta,podpłomyki u księdza Marka Podymy - Alicja Bednarska

9 maja, środa, godz. 17-20, zabawy integracyjne przy grillu, nauka tańców narodowych przez grupy - Alicja i Czesław Bednarscy

10 maja, czwartek, godz.  17-1830, koncert, godz. 19 mini bankiet - Bogusława Majcherczak

11 maja, piątek, godz. 19-ta kolacja pożegnalna - Leszek Gadawski, Tadeusz Ura, Janusz Rozborski.

 

Promocja walorów turystyczno - uzdrowiskowych  miasta i gminy Busko-Zdrój poprzez wydanie folderu informacyjnego z mapą miasta, którego TMB jest współwydawcą:

Do przedstawionej propozycji zgłoszono następujące uwagi:

- należy na mapie wyraźnie zaznaczyć trasę i przystanki „Słonecznego Expresu”,

- w Parku Zdrojowym zaznaczyć kaplicę oraz korty tenisowe,

- zaznaczyć ścieżkę rowerową do Radzanowa,

- zaznaczyć ścieżki w Rezerwacie „Zimne Wody”.

Przedstawiciele Zarządu spotkają się w czwartek 26.04.br. i zgłoszą ewentualnie dodatkowe uwagi i wnioski przedstawicielom UMiG Busko-Zdrój.

Omówiono dotychczasowe przygotowania do wydania ramach promocji walorów turystyczno - uzdrowiskowych  miasta i gminy Busko-Zdrój foto-albumu pn. Busko-Zdrój - Słoneczne miasto.

Uzgodniono, że po przygotowaniu konkretnego projektu, jeszcze przed nadaniem mu ostatecznego kształtu, projekt albumu zostanie przedstawiony Zarządowi TMB celem naniesienia ewentualnych uwag i zaproponowania uzupełnień.

Prezes TMB podziękował Pani A. Makowskiej za zaangażowanie w realizację wymienionych powyżej wspólnych przedsięwzięć i wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Prezes L. Gadawski przedstawił wyniki rozmów z władzami samorządowymi Buska-Zdroju w odniesieniu do zainicjowanego przez TMB budowy tzw. „róży wiatrów”.

UMiG zadeklarował pomoc poprzez sfinansowania części zadania na wartość ok. 48.000 zł.  natomiast pozostałą część kosztów należy pokryć z dobrowolnych darowizn, przy czym osoby wpłacające 1.000 i więcej złotych uhonorowane zostaną imienną tabliczką.

Temat pozostaje w fazie końcowych uzgodnień.

Skarbnik TMB kol. Janusz Rozborski przedstawił Bilans i informację dodatkową do sprawozdania finansowego i bilansu TMB za rok 2017.

Głosowanie na przyjęciem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania i bilansu przełożono na następne posiedzenie.

W sprawach różnych poruszono następujące tematy i podjęto uzgodnienia:

- kol. Tadeusz Ura przedstawił dokumentację fotograficzną wykonanych ze środków uzyskanych podczas kwest prac remontowych grobu rodziny Stefana Moroza - byłego profesora w Liceum Ogólnokształcącym w Busku Zdroju.

-Członkowie Zarządu przypomnieli procedury kwalifikowania i realizacji grobów które zostały przez Zarząd przyjęte i nadal obowiązują.

-Celem uniknięcia w przyszłości niedomówień zespół w składzie: Leszek Gadawski, Tadeusz Ura i Janusz Rozborski przedstawią na kolejnym posiedzeniu projekt zaktualizowanego „Regulaminu pozyskiwania i wykorzystywania środków zebranych w ramach corocznej kwesty przeprowadzanej na Cmentarzu  w Busku-Zdroju”, który zostanie przedyskutowany i poddany pod głosowanie,  a jego ostateczny kształt przyjęty w formie uchwały.

- kol. Janusz Rozborski przedstawił zebranym propozycję nieodpłatnego pozyskania porozbiórkowej, zdatnej do użycia kostki brukowej i płytek chodnikowych, z możliwością ich wykorzystania na terenie Cmentarza celem realizacji chodników i ścieżek w miejscach szczególnie trudnych do przejścia w deszczowe dni.

Zostanie w tej sprawie skierowane pismo do księdza proboszcza Tadeusza Szlachty i administratora  celem uzgodnienia możliwości wykonania takich robót i pozyskania środków na montaż przedmiotowej kostki, przy wsparciu środkami zebranymi podczas kolejnych kwest.

- kol. Janusz Rozborski zgłosił następujące uwagi i propozycje:

a) należy powrócić do sprawy zawnioskowania o przyznanie odznaczeń państwowych dla osób szczególnie zaangażowanych w prace Towarzystwa i na rzecz miasta i gminy – wniosek przyjęty jednogłośnie do realizacji,

b)  należy wystosować pismo do Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie pilnej konieczności wyremontowania fontanny położonej w nowej części Parku Zdrojowego, oraz uporządkowania terenu jednej z atrakcji Buska-Zdroju

– Rezerwatu „Zimne Wody” połączonego z wywózką śmieci – przyjęto jednogłośnie.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono: Protokołował: Czesław Bednarski 

 

*KLIKNIJ W LINK DO PRZEWODNIKA LOKALNEGO*

http://amistad.pl/487-Amistad-busko-zdroj

 

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności

Array
(
)

Tag error : <ion: >

PHP error : ini_set(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/usr/home/realnetpl/domains/tmb.busko.pl/public_html:/tmp:/usr/share:/usr/local/share/pear:/dev)
in expression :
file : /usr/home/realnetpl/domains/tmb.busko.pl/public_html/files/.thumbs/2017_02_24_diabetycy/.e86461b0.ico(2) : eval()'d code(624) : eval()'d code