XX LECIE Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Busku-Zdroju

Dodane przez Tadeusz Ura, 10 grudzień 2015

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Busku-Zdroju w latach 1995-2015

Działalność diabetyków w Busku-Zdroju rozpoczęła się od września 1995 roku.

Początkowo było to kilka spotkań w ciągu roku około 20 osobowej grupy.

W dniu 13 grudnia 1997 roku na zebraniu założycielskim utworzono PSD Oddział Miejski w Busku-Zdroju.

Na spotkaniu tym powołano 8 osobowy Zarząd, na czele którego wybrany został Prezes – Krawczyk Jerzy.

W skład Zarządu weszli:

1/ Prezes - Jerzy Krawczyk

2/ I V-ce Prezes - Maria Smyda

3/ II V-ce Prezes - Janina Berlińska

4/ Sekretarz – Jarosław Kopciara

5/ Skarbnik – Marian Bracisiewicz

6/ Członek – Maria Anyż

7/ Członek – dr. Endokrynolog Krzysztof Lewiński

W okresie od 13 grudnia 1997 roku do 12.02.1999 roku członkowie Stowarzyszenia spotykali się sześciokrotnie w sali konferencyjnej buskiego szpitala.

12 lutego 1997 roku Koło PSD Oddział Miejski przekształcił się PSD Oddział Powiatowy w Busku-Zdroju.

Nastąpił wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej .

Odbyły się wybory delegatów do Oddziału Województwa Świętokrzyskiego .

W zebraniu uczestniczył  pełnomocnik Zarządu Głównego do spraw reformy na terenie Województwa Świętokrzyskiego Prezes Bogusław Winkler z Oddziału Skarżysko Kamienna.

W zebraniu uczestniczyło 50 członków .

W głosowaniu jawnym wybrano Zarząd PSD  Oddział Powiatowy w Busku Zdroju w  składzie:

1/ Prezes Jerzy Krawczyk

2/ V-ce Prezes – Eugeniusz Rubinowski

3/ Skarbnik – Marian Bracisiewicz

4/ Sekretarz – Maria Smyda

5/ Członek – Tadeusz Ura

6/ Członek – Marianna Anyż

7/ Członek – Waldemar Grudzień

8/ Członek – Alfred Maj

W skład Komisji Rewizyjnej weszli :

1/ Maria Walkiewicz

2/ Janina Berlińska

3/ Tadeusz Maj

W skład Sądu Koleżeńskiego weszli:

1/ Wanda Majcher

2/ Józef Rudnik

3/ Jan Desiewicz

 

W dniu 27 marca 1999 odbyły się wybory w Zarządzie Województwa Świętokrzyskiego.

Prezesem Zarządu Wojewódzkiego został wybrany Bogusław Winkler.

W skład Zarządu z terenu Buska-Zdroju weszli :

1/ Jerzy Krawczyk –Członek Zarządu

2/ Eugeniusz Rubinowski – V-ce Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

3/ Marian Bracisiewicz – Członek Sądu Koleżeńskiego

4/ Maria Walkiewicz -          „           „             „

 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Busku-Zdroju w dniu 4 listopada 2000r.  było organizatorem Wojewódzkiego Zjazdu PSD .

Około 300 osób, przedstawicieli PSD różnych Oddziałów Województwa Świętokrzyskiego uczestniczyło w imprezie pod hasłem „ Światowy Dzień Cukrzycy województwa świętokrzyskiego – styl życia w nowym wieku”.

Podczas mszy świętej odprawionej przez ks. Biskupa Mieczysława Jaworskiego modlono się za zdrowie osób chorych na cukrzycę, jak też za tych  którzy nie doczekali tej wspaniałej chwili i odeszli do wieczności.

Ksiądz Biskup w swej homilii przypomniał nam że „ chory nie znaczy smutny, powinien przez życie brnąć z radością, nie załamując się chorobą”.

Po mszy świętej uczestnicy udali się do Sanatorium „RAFAŁ” w Busku-Zdroju, gdzie po obiedzie Prezes Oddziału Jerzy Krawczyk, prezentując sztandar zebranym , podziękował działaczom za aktywność w pracy społecznej na rzecz ludzi chorych .

Wszyscy zebrani wysłuchali w skupieniu i z zainteresowaniem obszerną i wyczerpującą informację o działalności PSD w Busku Zdroju.

Uroczystość tą zaszczycili swą obecnością przedstawiciele samorządów wojewódzkich i lokalnych, między innymi :

Wojewoda Maria Zuba, Sekretarz ZG PSD Janusz Bereś, Starosta Powiatowy Jerzy Kolarz, oraz Z-ca Burmistrza M i G  w Busku Zdroju  Anna Janas.

Na uroczystości tej wiele osób zostało odznaczonych, miedzy innymi Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Prezes Jerzy Krawczyk z Buska Zdroju.

Kolejnym punktem imprezy był program artystyczny na który złożyły się występy koła emerytów i rencistów z Buskiego Samorządowego Centrum Kultury.

Niewątpliwie to spotkanie działaczy, sponsorów, władz na różnym szczeblu , oraz firm farmaceutycznych zaowocuje w przyszłości wspólnym kierunkiem działań , dla polepszenia  komfortu życia i jakości leczenia osób z tymi schorzeniami.

W dniu 2005.04.29 o godzinie 17/00 odbyło się zebranie w świetlicy Szpitala Rejonowego w Busku-Zdroju.

Tematem zebrania była zmiana w strukturach Zarządu Powiatowego PSD.

Z uwagi na rezygnację Jerzego Krawczyka z funkcji Prezesa PSD Zarząd postanowił na okres do końca kadencji dokonać zmiany w Zarządzie.

Prowadzący zebranie Członek Zarządu Tadeusz Ura przywitał zaproszonych gości ze Stowarzyszenia Diabetyków z Kielc, oraz zapoznał zebranych z propozycjami jakie ustalono na forum posiedzenia Zarządu w dniu poprzednim.

Przedstawił propozycje zmian w Zarządzie, w Komisji Rewizyjnej i w składzie Delegatów do Zarządu Wojewódzkiego.

Wszystkie te propozycje zostały przyjęte jednogłośnie.

Prowadzący powiadomił o przeprowadzonej analizie finansowej Stowarzyszenia za okres od wyborów do chwili dokonanych zmian w Zarządzie.

Nowy skład Zarządu PSD w Busku Zdroju przedstawia się następująco:

1. Prezes – Rubinowski Eugeniusz

2. Vice Prezes – Walkiewicz Maria

3. Sekretarz – Jarosław Kopciara

4. Skarbnik - Sawicka Barbara

5. Członek – Ura Tadeusz

Skład Komisji Rewizyjnej:

  1. Przewodniczący – Wiesław Michalski
  2. Członek – Bracichowicz Marian
  3. Członek – Majewska Irena

Delegaci do Zarządu Wojewódzkiego:

  1. Rubinowski Eugeniusz
  2. Ura Tadeusz
  3. Walkiewicz Maria

23 września 2005r. w świetlicy Szpitala Rejonowego na zebraniu  z wielkim żalem prowadzący zebranie Prezes poinformował, że zmarła nasza koleżanka V-ce prezes Stowarzyszenia Maria Walkiewicz.

Funkcje V-ce prezesa przekazano kol. Tadeuszowi Ura.

2008 - 2015

W związku z chorobą Prezesa E. Rubinowskiego, na czas Jego nieobecności Zarząd  w dniu 13 listopada 2008r. powierzył pełnienie funkcji prezesa Jadwidze Karczewskiej.

Jednak z dniem 30 stycznia 2009r. E. Rubinowski złożył do Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Powiatowego rezygnację z pełnionej funkcji Prezesa PSD w Busku-Zdroju.

W dniu 28 sierpnia 2015r. o godzinie 16,00 odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Powiatowy w Busku-Zdroju.

Porządek zebrania:

1.Sprawozdanie z działalności.   

2.Wybory nowego zarządu na kolejną kadencję.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW ZA LATA 2009-2015.

Ze względu na stan zdrowia i inne okoliczności nie kandyduję na następną kadencję.

prezes Jadwiga Karczewska.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO z zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Powiatowy w Busku-Zdroju odbytego w dniu 28 sierpnia 2015r.

Obecnych - 47 osób.

PROGRAM ZEBRANIA

1. Otwarcie Walnego Zebrania

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za lata 2009-2015

5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej upływającej kadencji

6. Dyskusja nad sprawozdaniem

7. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi

8. Przyjęcie regulaminu głosowania

9.Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i delegatów na Wojewódzkie Walne Zebranie w Kielcach ( 2 osoby)

10. Ukonstytuowanie się Zarządu

11. Wolne wnioski

12. Zakończenie obrad

 

Na kolejną kadencję wybrani zostali:

1. prezes Danuta Szymańska - Kosela

2. v-ce prezes Tadeusz Ura

3. sekretarz - Bogumiła Gąsior

4. skarbnik- Celina Grabda

5. członek- Jadwiga Karczewska

6. członek- Eugeniusz Rubinowski

7. członek- Wiesław Michalski

8. członek- Czesław Stępień

Komisja rewizyjna:

1. Józefa Kozłowska

2. Barbara Lis

3. Grażyna Jeziorek

XX LECIE Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Busku-Zdroju
W dniu 10 grudnia 2015r. od godziny 10.00 odbyły się obchody XX- lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oddział  powiatowy w Busku-Zdroju

PROGRAM OBCHODÓW:

10.00 - Msza Św. w Kościele NP.NMP w Busku-Zdroju

11.00 - Przemarsz z kościoła do Liceum Ekonomicznego w Busku-Zdroju

12.00 - Rozpoczęcie uroczystości:

*powitanie gości

*program artystyczny

*wystąpienie członków zarządu PSD i zaproszonych gości

*poczęstunek

 

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności