Walne Zebranie Członków

Dodane przez Tadeusz Ura, 20 czerwiec 2020

Walne Zebranie Członków LGD „Królewskie Ponidzie”:

W dniu 19 czerwca 2020 r. godz. 15:45 odbyło się w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy ul. Kazimierza Wielkiego 15 odbyło się Walne Zebranie Członków  LGD

Porządek obrad Walnego Zebrania:
1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD „Królewskie Ponidzie” za 2019 rok.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019,
c) udzielenia Zarządowi absolutorium,
d) wyznaczenia kierunków działalności w 2020 roku,
e) odwołanie członka Rady,
f) powołanie nowego członka Rady.
5. Sprawy różne.

Tadeusz Ura

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności