Po raz 10 wybrano Buskowianina Roku

Dodane przez Tadeusz Ura, 26 marzec 2017

Odbyła się jubileuszowa, 10 edycja Plebiscytu „Buskowianin Roku".

Kandydatów do zaszczytnego  tytułu zgłoszono sześć osób.

Nagroda ustanowiona została po to, by docenić i wyróżnić osoby, których aktywność na rzecz społeczności lokalnej Gminy Busko-Zdrój oraz postawa moralna, służą dobru rodzimego środowiska i przyczyniają się do rozwoju lokalnego patriotyzmu.

To także ważny element promowania marki Buska-Zdroju w kraju i nie tylko.

Tytułem „Buskowianin Roku" wyróżniane są osoby, które pochodzą z terenu Gminy Busko-Zdrój, zamieszkują na tym terenie albo - obecnie bądź w przeszłości, były związane z gminą.

Nominowani do nagrody charakteryzują się pozytywnym sposobem życia, aktywnością w pracy społecznej na rzecz środowiska i mieszkańców gminy, a ich postawa moralna jest nieskazitelna.

Jednej spośród zgłoszonych osób przyznany został tytuł „Buskowianin Roku 2017" i statuetka „Siewcy".

Buskowianinem Roku 2017, tytuł honorowy i statuetkę Siewcy otrzymała w sobotni wieczór znakomita śpiewaczka operowa Roma Owsińska.

Za "pasję i promocję".

*KLIKNIJ W LINK*  Roma Owsińska:

https://www.youtube.com/results?search_query=Roma+Owsi%C5%84ska

http://romaowsinska.pl/

https://www.youtube.com/watch?v=Zh3j2rHyT-k

https://vimeo.com/138853320

1/ Roma Owsińska

Roma Owsińska urodziła się w Kozienicach.

Jest jedną z najwybitniejszych polskich światowych artystek sceny operowej.

Od najmłodszych lat rozwijała się w kręgu muzyki ucząc się gry na fortepianie i flecie.

Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną im. Ludomira Różyckiego na wydziałach instrumentalnym (flet) oraz wokalnym, a także Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Łodzi.

Zawodowo związana ze scenami operowymi: Teatru Wielkiego w Łodzi, Opery Narodowej w Warszawie, Opery Śląskiej w Bytomiu czy Opery Krakowskiej.

Debiutowała partią Heleny Trojańskiej w operze „Mefistofeles" A. Boito.

Do jej popisowych ról należą: Violetta, Rozyna, Norina, Lucia di Lammermoor, Gilda czy Madame Herz.

Oprócz działalności operowej znana jest także z wykonań muzyki symfonicznej, oratoryjnej, kameralnej, a także operetkowej.

Zaśpiewała 50 partii operowych i 60 dzieł oratoryjnych.

Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana, m.in. otrzymała: „Grand Prix" Konkursu Wokalnego im. Jana Kiepury w Krynicy, Srebrny Pierścień za rolę Violetty w „Traviacie", Świętokrzyską Nagrodę Kultury za dokonania wzbogacające dorobek kulturalny województwa oraz medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis".

Przez całe artystyczne życie związana z ziemią buską.

Pomysłodawczyni i dyrektor artystyczny Świętokrzyskich Warsztatów Wokalistyki i Plastyki Ruchu w Busku-Zdroju, podczas których uczniowie i absolwenci szkół muzycznych oraz studenci akademii muzycznych mogą doskonalić swoje umiejętności pod okiem zawodowych muzyków.

Należy do Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu.

Prowadzi klasę śpiewu solowego w zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.

W 2014 roku Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku nadała jej tytuł Doktora Sztuk Muzycznych.

Roma Owsińska od samego początku związana jest z Międzynarodowym Festiwalem Muzycznym im. Krystyny Jamroz.

W 1987 roku odsłoniła pamiątkową tablicę poświęconą „buskiemu Słowikowi", a w 2013 roku mieszkańcy gminy uhonorowali artystkę za wkładu w polską sztukę muzyczną pamiątkową tablicą w „buskiej alei gwiazd".

https://www.youtube.com/watch?v=UAfjUh0VOos

2/ Jan Chruśliński


Rodem z Buska-Zdroju, obecnie mieszkaniec Warszawy.

Z wykształcenia historyk, członek Kieleckiego Związku Literatów Polskich.

Emerytowany pułkownik Wojska Polskiego, działacz Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej.

Laureat nagrody literackiej im. Stefana Żeromskiego 2014.

Publikował w takich pismach jak: Świętokrzyskie – Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna, Tygodnik Artystyczno - Literacki, Świętokrzyski Kwartalnik Literacki czy Buski Kwartalnik Edukacyjny.

Jako pisarz zadebiutował w 2009 r. książką pt. „Rozstania i powroty".

Po niej powstało jeszcze pięć, z których każda oparta jest na faktach związanych z regionem Ponidzia i ziemią buską.

Za tytuł „Starość zaczęła się wczoraj"j otrzymał I miejsce w kategorii „Słowo"w finale Polskiego Festiwalu Sztuki Orzeł 2016 w Warszawie.

W pamięci społeczności Buska-Zdroju pozostają lata jego pracy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Dzięki niemu miastu udało się pozyskać środki unijne z programu SAPARD, w ramach którego wyremontowano wiele odcinków dróg, wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Busko-Zdrój.

W latach 60. dał się poznać jako zaangażowany członek kadry Polski LZS, a dzięki swej pasji rozsławił Busko i kielecczyznę w Polsce.

https://www.youtube.com/watch?v=qfzpbv4kmFU

3/Piotr Herok


Urodzony w Katowicach, z Buskiem-Zdrojem związany od półwiecza.

Muzyk, kierownik Salonowej Orkiestry Zdrojowej, społecznik, który swoją pasją zaraża dzieci i młodzież a organizowanymi przez siebie koncertami umila pobyt kuraciuszom oraz gościom odwiedzającym Ponidzie.

1 czerwca będzie obchodził 50-lecie pracy artystycznej.

Zatrudniony przez Komisję Zdrojową Urzędu Miasta założył Zespół Estradowy przy tutejszym Domu Kultury oraz Kapelę Podwórkową.

Kompletował i naprawiał instrumenty, gromadził profesjonalnych muzyków zdrojowych a utworzona przez niego orkiestra dęta była ozdobą i atrakcją wielu lokalnych uroczystości.

Z Domem Kultury współpracował również jako instruktor muzyczny.

Był nauczycielem w Społecznym Ognisku Muzycznym a także opiekunem artystycznym zespołów działających przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju i Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo „Górka".

W latach 1982-1991 był współzałożycielem Kapeli Buskowianie, która odnosiła sukcesy na wojewódzkich i ogólnopolskich przeglądach kapel ludowych..

Obecnie współpracuje z Zespołem „Zlepce" przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Busku-Zdroju, dla którego aranżuje i pisze teksty jednak najbardziej znany jest dzięki prowadzonej przez siebie od 1999 roku Salonowej Orkiestrze Zdrojowej, która w tym roku obchodzić będzie jubileusz 70 – lecia istnienia.

Orkiestra w ciągu tych lat stała się integralną częścią kurortu.

Rocznie zespół wykonuje ok. 80 koncertów umilając czas turystom i kuracjuszom.

Jest też jednym z głównych animatorów buskiego życia kulturalnego.

Wysoki poziom artystyczny potwierdza tytuł najlepszej orkiestry uzdrowiskowej przyznany podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Uzdrowiskowej Polanica-Zdrój, gdzie zespół wykonał własny utwór „Do Buska po zdrowie", zdobywając również nagrodę publiczności.

Orkiestra reprezentowała również miasto na wielu festiwalach m.in. Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej we Wrocławiu czy Międzynarodowym Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdrój.

Warto dodać, że od wielu lat Piotr Herok prowadzi popularny program „Śpiewać każdy może", w którym akompaniuje prof. Krzysztofowi Bieleckiemu – chirurgowi onkologowi z Warszawy, „Honorowemu Obywatelowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój".

https://www.youtube.com/watch?v=wem90PkEdqE

4/ Kazimierz Kucharski


Lekarz reumatolog i osteoartrolog a także miłośnik Buska-Zdroju, współzałożyciel i pierwszy prezes Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju.

Znany lokalnemu środowisku z funkcji Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Buska i Solca –Zdroju, którą pełnił w latach 2007-2008 a także ordynatora i dyrektora Szpitala uzdrowiskowego Krystyna.

https://www.youtube.com/watch?v=dyF3Txu4294

5/ Maria Mazur

Urodzona w Wolicy na ziemi buskiej, szczęśliwa babcia trojga wnucząt, obecnie emerytka, przewodnicząca tutejszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w przeszłości związana zawodowo z Rejonem Dróg Publicznych w Busku-Zdroju.

Z dużym zaangażowaniem działa we wspólnocie św. Brata Alberta, przy organizacji „Caritas" a także współpracuje z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju.

Wielu osobom pomogła stanąć na nogi, innym dała wsparcie psychiczne.

To dzięki niej samotna matka wychowująca troje dzieci otrzymała centralne ogrzewanie, zaopatrzenie w opał, żywność i odzież.

Pani Maria ma pod swoimi skrzydłami m.in. osierocone dzieci, które straciły rodziców w wypadku drogowym, a jedynym ich opiekunem była do tej pory 80-letnia babcia a także kilka innych rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

Jest także inicjatorką akcji przekazywania przedmiotów codziennego użytku osobom potrzebującym.

Przytoczone przykłady jako jednostkowe historie kształtują obraz pani Marii Mazur jako osoby oddanej bez reszty innym, pełnej szacunku a także empatii i zrozumienia dla tych najsłabszych.

Nazywana przez znajomych „cichym Prometeuszem" z pewnością nie zostawi w potrzebie żadnej osoby pukającej do jej drzwi.

Dodatkową pasją pani Marii Mazur są wiersze, które sama tworzy.

Lokalnej społeczności dała się poznać jako autorka poematów, tekstów piosenek, które prezentuje podczas uroczystości odbywających się w Busku-Zdroju.

https://www.youtube.com/watch?v=z_nULFSeHRw

6/ Andrzej Wadowski

Pochodzi ze Zborowa ale całe życie zawodowe i społeczne związany jest z ziemią buską.

Z zawodu elektryk, z zamiłowania przewodnik PTTK.

Od 1959 do 2003r. pracował nieprzerwanie na wielu odpowiedzialnych stanowiskach w Rejonie Energetycznym Busko, rozwijając elektrykę w zakresie budowy, rozwoju i eksploatacji urządzeń energetycznych średniego i niskiego napięcia.

Jako współzałożyciel a przez 50 lat również jako Prezes Koła Terenowego Stowarzyszenie Elektryków Polskich przy Rejonie Busko-Zdrój, odnalazł swoją pasję działacza społecznego integrując elektryków pracujących w różnych zakładach pracy na terenie Ponidzia.

Organizował kursy szkoleniowe dla elektryków zatrudnionych w przemyśle, budownictwie i rolnictwie a po zmianie ustrojowej wraz z Kołem przystąpił do organizacji corocznych konferencji naukowo-technicznych o zasięgu ogólnopolskim.

Wspierał inwestycje przebudowy i modernizacji sieci energetycznych napowietrznych na kablowe, co miało znaczący wpływ na wizerunek miasta uzdrowiskowego Busko-Zdrój.

Obok działalności zawodowej jego miłością jest ponidziańska przyroda.

Pasja związana z jej ochroną, i dbaniem o naturalne środowisko człowieka na trwałe wpłynęły na postawę ludzi skupionych wokół Koła SEP, które w tym roku obchodziło 50-lecie działalności.

https://www.youtube.com/watch?v=pMIqYiswdfM

Waldemar Sikora, otwierając imprezę w sali widowiskowej Buskiego Samorządowego Centrum Kultury powiedział - ta gala ma już 10 lat, a jeszcze będzie trwała bardzo długo.

Listę gości otwarli posłowie Krzysztof Lipiec i Michał Cieślak.

Pierwszą część gali wypełniły prezentacje nominowanych do tytułu Buskowianina Roku 2016.

W tym roku było ich wyjątkowo dużo - sześć osób.

Pierwszy - Jan Chruśliński, pochodzący z Buska pisarz, społecznik i emerytowany pułkownik Wojska Polskiego.

Drugim nominowanym był Piotr Herok - muzyk, grający z Salonowej Orkiestrze Zdrojowej i kapeli Buskowianie, związany z Buskiem od pół wieku.

Następnym nominowanym był doktor Kazimierz Kucharski - ceniony lekarz reumatolog, pierwszy prezes Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju, który podczas gali wygłosił interesującą prelekcję o zaletach wód siarkowych.

Kolejną nominowaną była Maria Mazur niosąca pomoc osobom ubogim i potrzebującym, artystyczna dusza.

W gronie kandydatów do nagrody był również Andrzej Wadowski - energetyk, badacz historii, regionalista, działacz społeczny.

Nieprzerwanie od pół wieku pełni funkcję prezesa buskiego koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Pięciu nominowanych otrzymało repliki Siewcy.

Na finał - Roma Owsińska.

Znakomita śpiewaczka operowa, ceniony pedagog, doktor nauk muzycznych otrzymała honorowy tytuł Buskowianina Roku 2016, odlaną z brązu statuetkę Siewcy, oraz portret malowany osobiście przez Michała Imosę.

Jej kandydaturę zgłosiło Buskie Samorządowe Centrum Kultury.

Kwintet Jerzego Cygana - muzyczna gwiazda wieczoru - grał dla nominowanych okolicznościowe utwory-dedykacje.

Potem były gratulacje, kwiaty, a sobotnią imprezę zakończył bankiet w klubie muzycznym Stradivarius.

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności

Array
(
)

Tag error : <ion: >

PHP error : Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
in expression :
file : /home/realadmin/ftp/tmb.busko.pl/files/2015_09_mazur/favicon_d22f41.ico(188) : eval()'d code(202) : eval()'d code(287) : eval()'d code(188) : eval()'d code