IV Sesja Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju

Dodane przez Tadeusz Ura, 29 listopad 2017

W dniu 29 listopada 2017 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju odbyła się IV Sesja Gminnej Rady Seniorów.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji GRS.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Sprawozdanie Przewodniczącej GRS w Busku-Zdroju z działalności Rady w 2017 roku.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie petycji dotyczącej ulgi podatkowej dla seniorów korzystających z sieci internetu

b) w sprawie planu pracy G.R.S. na I półrocze 2018 roku.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie Sesji G.R.S. w Busku-Zdroju.

Sprawozdanie za 2017 rok

Realizacja planu pracy Gminnej Rady Seniorów Busku – Zdroju w 2017 roku

1/ Uchwałą Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 29.12.2016r. przyjęto do realizacji Program Buska Karta Seniora.

Wykaz partnerów którzy przystąpili do programu znajduje się na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju  w zakładce Buska Karta Seniorów

2/ Wprowadzone dyżury Przewodniczącej lub członków GRS w każdy poniedziałek w godzinach 17 – 18 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w czasie którym seniorzy przedstawiają swoje wnioski i uwagi.

Najczęściej dot.  dojazdy do Kielc, do Specjalistycznych Poradni, Szpitali, na zabiegi i komunikacja miejska.

Informacja o wprowadzonych dla seniorów dyżurach wywieszona na tablicy informacyjnej w hollu MOPS i stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju.

3/ 16.02.2017r. Spotkanie integracyjne Seniorów – wzięło w nim udział 90 osób

4/ Współpraca z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju, UTW,  stowarzyszeniami dzięki którym zorganizowano dla seniorów spotkania w zakresie:

-  dnia 20.02.2017r. na temat odkwaszania organizmu, bezpiecznego odchudzania bez efektu jojo - prelekcja Pana Tadeusza Woźniaka – uczestniczyło 40 osób

-   dnia 9.V. i 15.05. nauka obsługi w telefonie aplikacji dot. interaktywnej mapy dźwiękowej  nie Przewodniki miejskie – Stowarzyszenie Młode Busko – 1 term. 40 osób, 2term.  20 osób

-  dnia 26.05.2017r. Seminarium z zakresu bezpieczeństwa osób starszych z praktycznymi elementami samoobrony – Stowarzyszenie „PASSA” w Kielcach dzięki pomocy MGOPS – uczestniczyło 45 osób,

Spotkania w grupach (brak dużej świetlicy): „Jajeczko”,

- prelekcje dr Ewy Kucharskiej na temat: zdrowe żywienie, znaczenie witamin dla organizmu, nadciśnienie i zawał, zioła w żywieniu, choroby układu krwionośnego,

- spotkania z Policją ostrzeżenia dot. zagrożeń w Internecie, oszustw metodą na wnuczka, o krajowej mapie zagrożeń.

5/ Współpraca z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju w zakresie zorganizowania rajdów dla seniorów.

Przemarsz lub przyjazd na rowerze w zależności od chęci, sił i upodobań :

- 2 czerwca trasą Busko – Zdrój – Kostki Duże. 8 km droga przemarszu wiodła od „Glinianek” w Busku – Zdroju trasą rowerową przez Wełecz, Oleszki.

W rajdzie uczestniczyło około 70 seniorów.

Zakończenie na placu Centrum Integracji Społecznej w Kostkach Dużych gdzie seniorzy poznali specyfikę pracy i cele funkcjonowania CIS przedstawionych przez Panią Kierownik Anetę Molendę.

- 27 lipca trasą Busko – Zdrój – Kameduły.

W rajdzie uczestniczyło 120 seniorów. 

Celem była integracja seniorów z Buska – Zdroju z seniorami ze wsi Kameduły, Nowy Folwark i Mikułowice.

Uczestnicy poznali historię bitwy pod Grochowiskami. Historię  przedstawił gość specjalny Pan Michał Imosa.

W obydwu spotkaniach dla uczestników była grochówka, ognisko i pieczenie kiełbasek przygotowane przez MGOPS w Busku – Zdroju wspólnie Centrum Integracji Społecznej w Kostkach Dużych oraz  MGOPS w Busku – Zdroju wspólnie z Sołtysem wsi Kameduły Panią Bogusławą Wach.

Seniorzy integrowali się we wspólnym śpiewie i tańcu.

6/ W dniach 15-17 września po raz pierwszy w historii Buska - Zdroju zorganizowana została Senioriada czyli święto seniorów.

I dzień pod znakiem sportu i rekreacji między innymi marsz z kijkami Nordic Walking na terenie Buska połączony z miejscami historycznymi związanymi miastem, ćwiczenia i turnieje na terenie Skateparku, Spacer po Parku Zdrojowym z przewodnikiem.  

Dzień zakończony spotkaniem seniorów i harcerzy przy ognisku i pieczeniu kiełbasek ze wspólnym śpiewaniem.

II dzień rozpoczęty marszem kapeluszowym - Przemarsz z Placu Zwycięstwa do Parku Zdrojowego,  występy Grupy Teatralnej „Zlepce”, koncert zespołu wokalnego seniorów „Wespół”, prezentacje artystyczne seniorów, koncert zespołu Ostatnia paczka, plenerowa zabawa taneczna z kapelą Marka Mołasa.

Wydarzeniom w tym dniu towarzyszyły stoiska z własnymi wypiekami Kół Gospodyń Wiejskich, warsztaty rękodzielnicze, konsultacje: medyczne, dietetyczne, rehabilitacyjne, kwesta na rzecz budowy hospicjum w Busku – Zdroju.

III dzień  koncert zespołu wokalnego „Jubilat” działającego przy Centrum Kultury i Promocji Kraśnik pt.”Dawne przeboje znane i lubiane”

7/ w m-cu wrześniu seniorzy uczestniczyli w „Pikniku Rodzinnym” zorganizowanym przez  MGOPS w Busku – Zdroju i Centrum Integracji Społecznej w Kostkach Dużych.

Podczas Pikniku zostały zaprezentowane występy artystyczne dzieci i młodzieży z klubów młodzieżowych.

Zapewniono poczęstunek w postaci ciepłej kiełbasy i kaszanki z grilla.

Uczestnicy bawili się przy zespole muzycznym „Select Dance”.

8/ 17 października seniorzy solidaryzujący się z Amazonkami uczestniczyli w VI Marszu Różowej Wstążeczki pt. „Piękna bo zdrowa” zorganizowanym przez Przewodniczącą Stowarzyszenia Pokolenie Oddział w Busku – Zdroju Panią Bogusławę Majcherczak. Seniorzy uczestniczyli też w prelekcji pt. „Czynniki predysponujące do powstania raka piersi – objawy, możliwości leczenia oraz rehabilitacja”.

9/ W listopadzie br. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju rozpoczął dla seniorów realizację projektu pn. „Zwykłe wsparcie dla niezwykłych ludzi” obejmującego m.in. zajęcia z psychologiem, zajęcia na basenie, warsztaty z zakresu wolontariatu, komputerowe, taneczne, warsztaty i konsultacje z dietetykiem,   fitness z gimnastyką relaksacyjną, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty malarskie, warsztaty muzyczno – wokalne, marsze z kijkami Nordic Walking.

10/ Ukończono adaptację budynku przy ulicy Różanej na Dom Seniora co pozwoli na codzienne spotkania seniorów w szerszym gronie i aktywnie spędzanie czasu oraz założenie kół zainteresowań.

 

Plan pracy Gminnej Rady Seniorów w Busku – Zdroju na I półrocze 2018 roku

 

1/  Omówienie planu pracy na I półrocze 2018 rok. Podjęcie Uchwał zgodnie z porządkiem obrad.

2/ Szeroka kampania informacyjna o działalności Rady –  na stronie internetowej Urzędu Miasta i w miejscach uczęszczanych przez seniorów np. : MGOPS, BSCK,  Dom Seniora.

3/ Współpraca z samorządem, organizacjami pozarządowymi i instytucjami .

4/  Kontynuacja pozyskiwania partnerów z prośbą o ich przystąpienie  do „Karty Seniora” w ramach której firmy świadczyłaby usługi dla seniora po cenach promocyjnych np:  zakłady kosmetyczne, fryzjerskie, transportowe, hurtownie.

5/ Zbieranie informacji o problemach i potrzebach seniorów.  

Kontakt z mieszkańcami  „na życzenie”, wprowadzenie dyżurów przez członków Rady w Domu Seniora przy ul. Różanej w czasie którym seniorzy będą mogli przedstawić swoje problemy, propozycje i opinie.

6/ Organizacja spotkania integracyjnego z zabawą karnawałową.

7/ Nawiązanie współpracy z Fundacją w zakresie profilaktyki zdrowia i przysługujących seniorom praw w zakresie ochrony zdrowia,  ( uzupełnienie po otrzymaniu materiałów z Fundacji)

8/ Współpraca z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie :

- realizacji projektu pn. „Zwykłe wsparcie dla niezwykłych ludzi” obejmującego m.in. zajęcia z psychologiem, zajęcia na basenie, warsztaty z zakresu wolontariatu, komputerowe, taneczne, warsztaty i konsultacje z dietetykiem,   fitness z gimnastyką relaksacyjną, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty malarskie, warsztaty muzyczno – wokalne,

- Spotkania sportowo – rekreacyjne - Wymarsz z kijkami Nordic Walking

9/ Założenie projektu „Koperta Życia”, rozpowszechnienie wśród osób starszych, zaangażowanie służb ratowniczych i zespół ds. orzekania o niepełnosprawności w temacie „Koperty Życia”. 

Wystąpienie z wnioskiem o zakup „kopert życia” i pomoc dla seniorów w wypełnianiu formularzy zawierających podstawowe informacje o stanie zdrowia, lekach, uczuleniach, informacja o przymocowanie koperty na magnezie do lodówce.

10/ Współpraca z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju i Centrum Integracji Społecznej w Kostkach w zakresie kontynuacji Programu SOS (teleopieka) dla seniorów.

W pilotażowym programie wzięło udział 10 osób – rozszerzenie i kontynuacja tego programu szczególnie na osoby samotne i niepełnosprawne.

11/ Włączenie się seniorów do organizowania i uczestnictwo w imprezach cyklicznych  związanych np. z dniem solidarności międzypokoleniowej który przypada 29.04.

W tym dniu odbywałyby się prelekcje dla seniorów oraz wiele wydarzeń artystyczno - kulturalnych dla wszystkich grup wiekowych (zaangażowanie szkół).

12/ W powstałym Domu Seniora zaangażowanie w zorganizowaniu kół zainteresowań jak :  szachy, scrabble, warcaby, możliwość spotkań ludzi samotnych,  wymiana doświadczeń.

13/ Składanie bieżących wniosków na zwołanych sesjach Gminnej Rady Seniorów.

Plan pracy Gminnej Rady Seniorów może być uzupełniony w miarę potrzeb lub w sytuacji podjęcia niezbędnych inicjatyw uchwałodawczych.

 

 

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności

Array
(
)

Tag error : <ion: >

PHP error : ini_set(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/usr/home/realnetpl/domains/tmb.busko.pl/public_html:/tmp:/usr/share:/usr/local/share/pear:/dev)
in expression :
file : /usr/home/realnetpl/domains/tmb.busko.pl/public_html/files/.thumbs/2018_07_02_orkiestra_zdrojowa/.23839e24.ico(2) : eval()'d code(621) : eval()'d code